Hjälpmedel i bostäder

Gravt handikappade får ersättning för olika hjälpmedel i sin bostad. Sådana är till exempel lyft- och larmanläggningar eller motsvarande fasta anläggningar som installeras i bostaden.

Hjälpmedel som den handikappade behöver för att klara sig i vardagen hör till sådant stöd som ska skaffas enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Till den handikappade betalas ersättning för hälften av de faktiska kostnaderna.

Handikappservicens information och handledning