Institutionsvård

Institutionsvård ordnas för utvecklingsstörda i olika åldrar som behöver helhetsvård dygnet runt. I institutionsvård ingår förutom boende och hälsovård också vård och handledning enligt klientens individuella behov. I långvarig institutionsvård kan klienten också delta i rehabilitering, utbildning, dagverksamhet, olika undersökningar samt grundläggande utbildning för barn i skolåldern. Orsaker till permanent boende i vårdhem kan vara till exempel gravt handikapp och/eller multihandikapp, långtidssjukdom, mentala problem, ett beteende som är svårt att tolka eller behov av service på grund av autism.

Esbo stad anskaffar tjänster inom institutionsvård från Stiftelsen Rinnehemmet och Kårkulla samkommun.

I vårdhemmen ordnas också tillfällig vård och vård- och undersökningsperioder.

Handikappservicens information och handledning