Kortvarig vård och boendeträning

Hemservice för barnfamiljer

Hemservice för barnfamiljer beviljas i situationer där en familj har barn under 18 år och där familjens funktionsförmåga blivit nedsatt på grund av sjukdom, förlossning, skada eller annan motsvarande orsak eller på grund av en särskild familje- eller livssituation. Hemservicen för barnfamiljer har som mål att stöda familjen genom att ge hjälp med barnskötsel och hushållsarbete i samarbete med föräldrarna.

Familjer kan bli klienter vid hemservicen genom att ringa familjearbetet och hemservicen. Vid behov samarbetar också handikappservicen med familjearbetet.

Familjer med svårt handikappade barn kan få hjälp med barnskötsel i hemmet om vården av barnet är mycket krävande eller bindande och om behovet inte kan mötas genom hemservice eller annan basservice. I så fall ordnas tjänsten av handikappservicen på basis av speciallagstiftningen.

Hemvård och hemservice för personer över 18 år

Hemvårdens uppgift är att bland annat att hjälpa handikappade och långtidssjuka över 18 år så att de kan bo hemma tryggt också då deras funktionsförmåga blivit sämre. Hemservicen stöder klienterna i att själv klara de dagliga göromålen i hemmet. Hemservicen fokuserar på personlig omsorg i stället för hjälp i hushållet. Hemvårdens stödtjänster innefattar bland annat måltidsservice, säkerhetstjänster, hjälp med uppköp, badtjänst, klädvård och städtjänst.

De som vill utnyttja hemvårdens tjänster kan ansöka om det genom att kontakta hemvårdens centraliserade tjänster. Vid behov samarbetar handikappservicen med hemvården.

Kortvarig omsorg

Den kortvariga omsorgen har som mål att stöda föräldrar som han ansvar för vården och omsorgen av ett handikappat barn och på detta sätt göra det möjligt för den handikappade att bo hemma.

Kortvarig omsorg ordnas utanför hemmet om de tjänster som kan föras ut i hemmet inte är tillräckliga eller lämpliga av någon annan orsak. Kortvarig omsorg ordnas i boendeenheterna som har personal på plats dygnet runt samt genom familjevård i privata hem.

Handikappservicens information och handledning