Serviceboende

Serviceboende ordnas för gravt handikappade. I samband med denna tjänst betyder gravt handikapp att klienten på grund av handikapp eller sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars särskilt mycket behöver en annan persons hjälp och inte är i behov av fortlöpande institutionsvård.

Till serviceboende hör en bostad samt tjänster som klienten behöver i vardagen, t.ex. hjälp med den personliga hygienen, med att röra sig, klä på sig, laga mat och städa samt tjänster angående hälsa, rehabilitering och trivsel.

Serviceboende kan genomföras i ett servicehus eller i en enhet för serviceboende. Dessutom kan serviceboende genomföras i en enskild bostad med hjälp av till exempel den kommunala hemvården och/eller en personlig assistent eller genom att kombinera olika stödåtgärder.

Tjänsterna är avgiftsfria. Klienten ansvarar själv för de normala avgifterna för boendet.

Handikappservicens information och handledning