Dag- och arbetsverksamhet för vuxna

Esbo stad ordnar dagverksamhet för utvecklingsstörda och gravt handikappade. Arbetsverksamheten är huvudsakligen avsedd för utvecklingsstörda. Dag- och arbetsverksamheten är en mångsidig verksamhet som beaktar klientens funktionsförmåga.

De kommunala  erbjuder tjänster främst för utvecklingsstörda. Flera olika serviceproducenter erbjuder dag- och arbetsverksamhet.

Innan klienten deltar i dag- eller arbetsverksamheten får han eller hon möjlighet att bekanta sig med verksamheten.

Ansökan till dag- eller arbetsverksamheten måste skicka till Handikappservice byrå senast 28.2.2018.

Adress: PB 2513, 02070 ESBO STAD.