Arbetsverksamhet

Arbetsverksamheten är avsedd för vuxna utvecklingsstörda som klarar av de dagliga sysslorna själv. Klienten får arbeta enligt sin utbildning, arbetserfarenhet, sitt intresse och/eller sin tidigare arbetspraktik. Inom arbetsverksamheten får klienten råd och handledning i att utföra sina arbetsuppgifter och i kontroll över livet.

Olika arbetsformer är till exempel kreativt arbete, textilslöjd, träslöjd, utearbete och arbetsverksamhet utanför verksamhetscentret. Inom arbetsverksamheten kan man också genomföra perioder för praktisk arbetslivsorientering inom grundskolan och praktikperioder inom yrkesutbildning.

Öppen arbetsverksamhet arrangeras på vanliga arbetsplatser. Arbetstagaren står i ett vårdnadsförhållande till Esbo stads handikappservice och får sin utkomst i form av pension. Arbetstagaren får också flitpenning och ersättning för bussbiljett.

Arbetstränaren letar efter ett jobb för klienten och förbereder klienten inför arbetet. Arbetstiden och arbetsuppgifterna bestäms utifrån arbetstagarens kunskaper. Arbetsplatsen och arbetstagaren får kontinuerligt stöd av arbetstränaren bl.a. i form av regelbundna besök. Dessutom har arbetstagaren en stödperson på arbetsplatsen. Arbetstagaren ska ha sociala färdigheter, förmåga att följa arbetstider och reglerna på arbetsplatsen samt tillräcklig förmåga att klara av sina arbetsuppgifter.
  
Stödarbete innebär arbete i arbetsavtalsförhållande på en vanlig arbetsplats. Arbetstagaren får stöd från handikappservicen. Av en person som är sysselsatt med sysselsättningsstöd förutsätts förmåga att röra sig självständigt, sociala färdigheter, långsiktighet och förmåga att följa arbetstider.

Arbetstränaren letar efter ett jobb för klienten och förbereder klienten inför arbetet. Innan arbetsavtalet ingås ordnas vanligen en praktikperiod för att testa arbetets lämplighet. Arbetsplatsen och arbetstagaren får kontinuerligt stöd av arbetstränaren bl.a. i form av regelbundna besök.

Handikappservicens information och handledning

Ansökan till arbetsverksamhet måste göra skriftligt innan 28.2.2018. Adress: Handikapssservice, PB 2513, 02070 ESBO STAD.