Färdtjänst

Närbussar (servicelinjar)

Närbusslinjar är speciellt för gammal människor och rörelsehindrade riktad trafik. Planering av linjar är observerat behov av speciell grupper, men dom kan använda också alla passagerade. Vi användar små bussar, som har låg golv. Tidtabell är lugn och långsam och förare hjälper vid behov passagereade med sina varor. Esbo´s närbussar kör områdena i Hagalund, Alberga, Esboviken, Grankulla och Esbo centrum.

Närbuslinjerna i Esbo och Grankulla

Färdtjänst beviljas utifrån handikappservicelagen eller socialvårdslagen. Färdtjänst enligt handikappservicelagen beviljas personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig. Färdtjänsten kan ansökas av personer som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter. Minst 18 enkla fritidsresor beviljas i månaden. Om en person behöver färdtjänst för arbete eller studier, beviljas resor efter behov.

Egenandelen för färdtjänstresor grundar sig på priserna för kollektivtrafikresor.

Färdtjänst åt barn med funktionsnedsättning

Vi bedömer bland annat om färdtjänsten ökar barnets självständighet. Färdtjänst kan beviljas åt ett barn som med hänseende till sin ålder skulle kunna använda kollektivtrafik på egen hand, men inte kan göra det på grund av sin funktionsnedsättning. Om barnet har ett så stort antal hjälpmedel att det är oskäligt svårt att använda kollektivtrafik också i sällskap av en vuxen kan färdtjänst beviljas också åt ett litet barn.

Bildningssektorn ansvarar för skolskjuts åt barn i grundskolan och småbarnspedagogiken ansvarar för skjuts till dagvård.

Trots att barnet enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp har rätt till färdtjänst är det ändå viktigt att barnet övar sig i att använda kollektivtrafik enligt sin utvecklingsnivå. Även om barnet inte lär sig använda alla kollektivtrafikmedel kan barnets självständighet i framtiden öka också av att kunna röra sig på en bekant rutt.

Ansökan om färdtjänst

Färdtjänst kan sökas på webben eller med nedanstående blankett. Till ansökan fogas ett läkarutlåtande med en detaljerad beskrivning av sökandens rörelse- och funktionsförmåga.

Färdtjänstens tjänster på webben är trygga att använda med webbankskoder eller med mobilcertifikat. Via tjänsten kan man också följa behandlingen av ansökan.

Färdtjänstens e-tjänster (tillfälligt bara på finska)

Lämna in pappersblankett på adressen:


Färdtjänst
Esbo Logistik
tfn. 09 816 24000
må - fr klo 9-15
Vi använder oss av ett system för återuppringning.
henkilokuljetukset@espoo.fi