Boende

Ansökan om boendeservice riktas till socialarbetaren.

Kommunala boendeenheter:
chefsinstruktör Rauni Smedberg, tfn 050 360 4579
chefsinstruktör Lena Astala, tfn 046 877 1337

Gruppboende och stödboende

Boendeenheten i Gäddvik:
Enheten har övervakning dygnet runt.
Besöksadress: Gäddviksgatan 19, 2 vån., 02170 Esbo
Postadress: PB 2233, 02070 Esbo stad
Personal: tfn 046 877 1412 och 046 877 1965

Ansvarig instruktör:  tfn 050 343 0605

Boendeenheten i Gäddviksstranden:
Enheten har övervakning dygnet runt.
Besöksadress: Gäddviksstranden 4 C, 02170 Esbo
Postadress: PB 17205, 02070 Esbo stad
Personal: tfn 043 824 5619

Bokning till kortvarig vård och boendeträning/ ansvarig instruktör:  tfn 046 877 1338

Boendeenheten i Köklax:
Enheten har ingen övervakning nattetid.
Besöksadress: Klippingsvägen 1 C 32, 02780 Esbo
Postadress: PB 78207, 02070 Esbo stad
Personal: tfn 046 877 2052 och 046 877 2053

ansvarig instruktör: tfn 050 566 6547

Boendeenheten i Kungsvägen:
Enheten har övervakning dygnet runt.
Besöksadress: Kungsvägen 7 B, 02740 Esbo
Postadress: PB 2517, 02070 Esbo stad
Personal: tfn 043 826 5186 och 043 826 5187

Bokning till kortvarig vård och boendeträning / ansvarig instruktör: tfn 043 826 5183

Boendeenheten i Mattängen:
Enheten har ingen övervakning nattetid.
Besöksadress: Mattängsgränden 2 D 99, 02230 Esbo
Postadress: PB 23214, 02070 Esbo stad
Personal: tfn 050 545 1443

Bokning till boendeträning / ansvarig instruktör: tfn 043 825 2659

Stödboende inom handikappservicen 
En person som bor i stödboende behöver stöd för att kunna bo självständigt i sin egen bostad. 
Vi ordnar handledning och stöd för boendet enligt överenskommelse.
Besöksadress: Sökösvängen 4 B, 02360 Esbo
Postadress: PB 2413, 02070 Esbo stad

ansvarig instruktör: tfn 046 877 1787


BOENDEENHETER FÖR GRAVT HANDIKAPPADE:

Servicebostäderna i Kilobäcken:
Besöksadress: Kilobäcksvägen 1 D 63, 02610 Esbo
Postadress: PB 61209, 02070 Esbo stad
Tfn: 046 877 1758 / ansvarig instruktör  tfn: 050 360 5492, 050 552 1046

Servicebostäderna i Ängesbacken:
Besöksadress:Ängsmalmslänet 4B, 02200 Esbo
Postadress: PB 20209, 02070 Esbo stad
Tfn: 043 825 0428 /ansvarig instruktör: 043 825 1010, 043 825 1009