Dag- och arbetsverksamhet

Kungsvägens verksamhetscentrum

Besöksadress: Kungsvägen 7 A, 02740 Esbo
Postadress: PB 2517, 02070 ESBO STAD

Tfn: 050 541 1064, ansvarig instruktör för dagverksamhet
Tfn: 046 877 1750,  ansvarig instruktör för arbetsverksamhet

Arbetsverksamhet

Instruktör för Menevä-gruppen tfn 050 307 6711
Instruktör för Toimiva-gruppen tfn 050 428 9391
Instruktör för Kätevä-gruppen tfn  043 824 5724
Instruktör för Tekevä-gruppen (utearbete) tfn 046 877 1861

Rilax verksamhetscentrum / arbetsverksamhet

Besöksadress: Ryssjevägen 11, 02260 Esbo
Postadress: PB 2415, 02070 ESBO STAD

Tfn: 046 877 1750, ansvarig instruktör för arbetsverksamhet

Arbetsverksamhet

Instruktör, tfn 043 826 9309
Instruktör för kreativ verksamhet, tfn 043 824 6865
Instruktör för träslöjd, tfn 046 877 2185
Instruktörer för utearbete, tfn 046 877 3202, tfn 046 877 1340

Rilax verksamhetscentrum / dagverksamhet

Besökadress: Ryssjevägen 11, 02260 Esbo
Postadress: PB 2415, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Tfn: 050 360 4592 ansvarig istruktör för dagverksamhet

Stödd arbetsverksamhet och stödarbete

Arbetstränare
tfn 046 877 2418
tfn 050 358 2645
tfn 050 538 8569

Handikappservicens information och handledning