Handikappombudsman

Handikappombudsmannen främjar handikappades jämlikhet och verksamhetsmöjligheter i Esbo.

Handikappombudsmannen samarbetar med stadens olika förvaltningar och handikapp- och patientorganisationerna. Ombudsmannen är sekreterare och beredare i handikapprådet och handikapparbetsgrupperna samt insamlar och utdelar aktuell information om handikappfrågor för beslutsfattare, beredare, handikapporganisationer och invånare.