Handikappservicens förvaltning

Anu Autio
handikappchef 
tfn 043 825 9890

Arja Mäkinen
chef socialarbetare
puh. 043 827 3095

Henna Nordström
ledande socialarbetare
tfn 046 877 3513

Eeva-Maija Kalavainen
chefsinstruktör (kommunal dag- och arbetsverksamhet)
tfn 046 877 1358

Rauni Smedberg
chefsinstruktör (kommunal boendeservice)
tfn 050 360 4579

Lena Astala
chefsinstruktör (boendeservice)
tfn 046 877 1337