Handikappservicens information och handledning

Handikappservicen ger råd i frågor om handikappservicen och omsorgen om utvecklingsstörda. Du kan kontakta en handikappservicen om du eller din närstående har ett handikapp eller en sjukdom som under en lång tid orsakat särskilda svårigheter att klara aktiviteter som hör till normal livsföring.

Vår telefonrådgivning tfn 09 816 45285 betjänar vardagar kl. 9–11 och 12–14.

Du kan också lämna en kontaktbegäran per e-post, adressen är vammaispalvelut@espoo.fi

Färdtjänst
Esbo Logistik
tfn. 09 816 24000
må–fr klo 9–15
Vi använder oss av ett system för återuppringning.
henkilokuljetukset@espoo.fi

Personlig assistans information och handledning

Ledande socialarbetare

  • För tjänster till 0–25-åriga klienter tfn 046 877 3751.
  • För tjänster till klienter som fyllt 26 år tfn 046 877 3513.