Personlig assistans

Rådgivning om personlig assistans, handledning och arbetsgivarärenden

Serviceinstruktör
Tuija Käyhty, tfn 050 306 8280 (servicesedel, köpt tjänst)
Ilse Virtanen, tfn 050 326 0085 (arbetsgivare)

Assistentärenden; timlistor, skattekort osv.

Byråsekreterarna har telefontid: mån–ons och fre kl. 9–10 samt tors kl. 12–13

Enligt arbetsgivares / kunds efternamnet:

A-H

Teresa Holmström, tfn (09) 816 32 553

I-K

Sirpa Söderberg, tfn (09) 816 35 326

L-N

Sirpa Olander, tfn (09) 816 32 733

O-R

Byråsekreterare, tfn (09) 816 44215

S-Ö

Ulla Viljanen, tfn (09) 816 45 242

 

Lönebetalning samhörande frågor

Löneberäkning betjänar i telefonnummer 09 816 28100 på vardagar kl. 9.00 - 15.00. Löneteam 5 besvarar om personling assistents löneberäkning.