Stöd i vardagen

Handikappade kan få olika sorters stöd i vardagen. Beroende på klientens behov av stöd har han eller hon subjektiv rätt till service eller möjlighet att utnyttja behovsprövade tjänster eller stödåtgärder. Klientens individuella behov utreds alltid.

Handikappservicens information och handledning