Övriga stödåtgärder för handikappade

Handikappade kan stödjas genom prövningsbaserade stödåtgärder när behovet av stöd beror på handikapp eller kronisk sjukdom. Klientens individuella behov utreds alltid.

Av kostnaderna för redskap, maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara de dagliga sysslorna ersätts hälften.

Med anpassningsträning stödjer vi klienten och familjen i den nya livssituationen som handikappet eller sjukdomen medför. Anpassningsträningen ordnas till stor del som FPA-finansierad rehabilitering, av försäkringsbolagen och med stöd av olika handikapporganisationer.

Handikappservicens information och handledning