Vård för studerande under lovtider

Esbo stad ordnar vård under lovtider för ungdomar med utvecklingsstörning och med olika slag av autism om de behöver vård och omsorg under yrkesläroanstalternas lovtider på grund av att deras föräldrar/vårdnadshavare arbetar på vardagar.

Höstsemester 16. - 20.10.2017
Julsemester 22. - 29.12.2017
Vintersemester 19. - 23.2.2018

Vården under lovtider ordnas i grupper som Esbo stads verksamhet eller som köpta tjänster.

Om du behöver vård under semestertider terminen 2017–2018 ska du lämna in en skriftlig ansökan före 10.9.2017. Om du redan har ett beslut om tjänsten ska du anmäla dig genom att fylla i samma ansökningsblankett.

Sommaren 2018 ordnas vård under lovtider 1.6–29.6 och 30.7–10.8.2018. Om du behöver vård under sommartid ska du lämna in en skriftlig ansökan före 28.2.2018.


Handikappservicens information och handledning