Morgon- och eftermiddagsvård för studerande

Esbo stad ordnar morgon- och eftermiddagsvård för ungdomar med utvecklingsstörning och med olika slag av autism som bor i sitt barndomshem tillsammans med sina föräldrar. Vård ordnas om den unga på grund av att föräldrarna arbetar behöver vård utom hemmet före eller efter dagens studier.

Morgon- och eftermiddagsvård ordnas i grupper som Esbo stads verksamhet eller som köpta tjänster.

Ansök om morgon- och eftermiddagsvård separat för varje läsår och på nytt i god tid före läsåret börjar. Du ansöker om tjänsten med en fritt formulerad ansökan.

Klientavgifterna som uppbärs för tjänsten bestäms enligt gällande beslut av stadsstyrelsen. Måltidsavgiften tas ut enligt det antal måltider klienten äter.