Handikappservicens blanketter

Du behöver programmet Adobe Reader för att fylla, printa och lagra i de flesta av handikappservicens blanketter.

Handla så här:
- ladda gratis Adobe Reader -programmet https://get.adobe.com/fi/reader/
- ladda pdf-blankett till din egen apparat
- öppna blankett i Adobe Reader
- fylla blankett
- vid behov lagra den fylld blanketten till din apparat
- printa eller sända blanketten

Om du inte lyckas fylla i blanketterna lönar det sig att uppdatera programmet till en nyare version. Kontrollera också gärna att du använder den nyaste versionen av webbläsaren.

Det är säkrast att skicka blanketter som innehåller personuppgifter per post.
Om du skickar blanketter som innehåller personuppgifter per e-post, försäkra dig om att din e-post är tillräckligt skyddad.


Ansökan till handikappservicen:

Ansökan till handikappservicen (pdf, 135 Kt)

Färdtjänst:

Färdtjänstens e-tjänster (tillfälligt bara på finska)

Blanketter:
Ansökan om färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
Ansökan om färdtjänst enligt socialvårdslagen 

 
Ansökan om att bli serviceproducent:

Ansökan om att bli serviceproducent
Rapport över användning av servicesedeln
Anmälan om att lämna servicesedelsystemet för personlig assistans


Dagverksamhet:

Ansökan till semesterverksamhet för studeerande (pdf, 530 Kt)
Ansökan till dag- eller arbetsverksamhet (pdf, 530 Kt)Arbetsverksamhet:

Ansökan till dag- eller arbetsverksamhet (pdf, 530 Kt)
 

Semesterverksamhet för studeerande:

Ansökan till semesterverksamhet för studeerande (pdf, 530 Kt)


Stöd för närståendevård:

Ansökan om stöd för närståendevård / justering (pdf, 542 Kt)
Ansökan om stöd för närståendevård av yngre barn än 18 år / justering (pdf, 550 Kt)
Vårdtagarens blankett (pdf, 21 Kt)


Kommunikationsundervisning:

Ansökan om kommunikationsutbildning (pdf, 155 Kt)
Rekommendation om kommunikationsutbildning (pdf, 174 Kt)
Respons om kommunikationsutbildning (pdf, 249 Kt)
Slutrapport om kommunikationsutbindning (pdf, 131 Kt)


Personlig assistans, arbetsgivare modell:

Ansökan om ekonomiskt stöd för lönekostnaderna för personlig assistent (ifylles)  
Ansökan om ekonomiskt stöd för lönekostnaderna för personlig assistent (skriv ut)
Anmälan om arbetstagarens erfarenhetstillägg (pdf, 133 Kt) (ifylles)
Anmälan om arbetstagarens erfarenhetstillägg (pdf, 66 Kt) (skriv ut)
Frånvaroanmälan (pdf, 216 Kt) (ifylles)
Frånvaroanmälan (pdf, 89 Kt) (skriv ut)
Arbetsavtal (pdf, 173 Kt) (ifylles)
Arbetsavtal (pdf, 77 Kt) (skriv ut)
Timlista för uppföljning av arbetstiden, dag 1.-15. (ifylles) (pdf, 167 Kt)
Timlista för uppföljning av arbetstiden, dag 1.-15. (skriv ut) (pdf, 114 Kt)
Timlista för uppföljning av arbetstiden, dag 16.-31. (ifylles) (pdf, 168 Kt)
Timlista för uppföljning av arbetstiden, dag 16.-31. (skriv ut) (pdf, 114 Kt)
Timlista för uppföljning av arbetstiden, hela månad (pdf, 497 Kt) (ifylles)
Timlista för uppföljning av arbetstiden, hela månad (pdf, 72 Kt) (skriv ut)

Handbok om personlig assistans för arbetsgivare (pdf, 212 Kt)


Begäran om utredning av loggregister
Begäran om utredning av loggregister.doc

Rättelseyrkande till sektionen för individäranden vid social- och hälsovårdsnämnden
Rättelseyrkande till sektionen för individäranden vid social- och hälsovårdsnämndenHandikappservicens information och handledning