Gruppboende och stödboende

Klienten kan enligt sitt behov bo i en enhet med personal dygnet runt eller i en enhet med personal under dagtid. En del av platserna används för kortvarigt boende, självständigt boende eller för att ordna närståendevårdarnas ledigheter.

Klienten kan bo självständigt i egen eller hyrd bostad och få stöd från bland annat boendeenheterna.

Esbo stad har två enheter för serviceboende för gravt handikappade. Serviceboende för gravt handikappade anskaffas som köptjänster från flera olika serviceproducenter. Tjänsterna inom serviceboende är avgiftsfria.  

Ansökan om tjänster inom boende riktas till socialarbetaren.

Kontaktuppgifterna för boendeenheterna och kontaktpersonerna finns under boendeservicens kontaktuppgifter.