Handikappservicens förvaltning

Nina Hiltunen
handikappchef 
tfn 046 877 3466

Anu Autio
servicechef (köppservice, 1. vikarie för chefen)
tfn 043 825 9890

Henna Nordström
ledande socialarbetare (2. vikarie för chefen)
tfn 046 877 3513

Merja Tavi-Räisänen
ledande socialarbetare
tfn 046 877 3751

Eeva-Maija Kalavainen
chefsinstruktör (kommunal dag- och arbetsverksamhet)
tfn 046 877 1358

Rauni Smedberg
chefsinstruktör (kommunal boendeservice)
tfn 050 360 4579

Lena Astala
chefsinstruktör (boendeservice)
tfn 046 877 1337

Osmo Raaska 
expert (kontroll, meddelande, planer)
tfn 050 592 2713

Arja Mäkinen 
expert (klagomål, anmärkningar)
tfn 043 827 3095