Bli serviceproducent inom personlig assistans


Esbo stad har tagit i bruk ett nationellt system för servicesedlar och köpta tjänster. Systemet gör det lättare att upprätthålla uppgifter om servicesedlar och automatiserar många registerkontroller. Information om systemet och fördelarna med det hittar du på adressen www.parastapalvelua.fi.

En funktion för att ansöka om att bli serviceproducent och själv upprätthålla sina egna uppgifter är redan i bruk. Vi handlägger alla nya ansökningar om att bli serviceproducent inom personlig assistans via systemet.

Ytterligare upplysningar
Anu Autio, anu.autio@esbo.fi

Ytterligare information om tjänsten finns på sidan Elektronisk servicesedel. Om du behöver hjälp med användningen av tjänsten kan du också skicka e-post till adressen: psop@espoo.fi.

Handikappservicens information och handledning