Influensavaccinering 2020-2021

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
30-09-2020 kl. 11.27

Esbo stad får samma mängd influensavaccin som i fjol, men efterfrågan har i år varit större. Därför har vi tyvärr inte tillräckligt med vaccin för alla intresserade. Vi försöker skaffa mera vaccin, men tills vidare prioriteras personer som hör till en riskgrupp. Läs en nyhet " Staden prioriterar riskgrupper vid vaccinering mot säsonginfluensa från 30.11."

Vaccineringar ordnas på hälsostationer, mödra- och barnrådgivningarna och på Skol- och studerandehälsovården. Om du är klient hos hemvården eller bor i ett vårdhem får du vaccineringen via dessa tjänster. 

Influensavaccinstudien FinFluHD genomförs inte säsongen 2020-2021 på grund av coronaepidemin.

Vem vaccineras mot säsonginfluensa?

Från 30.11. vaccinet ges i första hand till

 • gravida kvinnor
 • barn under 7 år
 • personer över 65 år
 • personer i alla åldrar som hör till en riskgrupp på grund av en sjukdom
 • personer som är på väg att inleda sin beväringstjänst
 • personal och studerande inom social- och hälsovården

Efter dessa vaccineras personer som bor i samma bostad som

 • en person med kraftigt nedsatt immunförsvar eller en allvarlig sjukdom
 • en person över 65 år
 • en baby under 6 månader
 • en gravid person

Om det därefter återstår vaccin, vaccineras personer som har annan nära kontakt med en person i en riskgrupp. Vi informerar om tillgången på vaccin under vintern.

Läs mer om influensa på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

Vaccinering mot influensa endast med tidsbokning pga. coronavirusepidemin

Avboka din vaccinationstid om du inte hör till en riskgrupp

Om du inte hör till en riskgrupp, men har bokat en tid för vaccination, kan du avboka den på espoo.terveytesi.fi eller per telefon

Om det på mottagningen visar sig att du inte hör till en riskgrupp kan vi tyvärr inte ge vaccinet innan de som hör till en riskgrupp och vill ha vaccinet har vaccinerats.

Vilka vacciner används?

Under influensasäsongen 2020–2021 erbjuds följande vacciner inom vaccinationsprogrammet: det injicerbara vaccinet VaxigripTetra för alla åldersgrupper och 
nässprayvaccinet FluenzTetra för 2–6-åringar

Läs mer från sidan av Institutet för hälsä och välfärd.

Person som hör till en riskgrupp kan boka tid per telefon 

Om det på mottagningen visar sig att du inte hör till en riskgrupp kan vi tyvärr inte ge vaccinet innan de som hör till en riskgrupp och vill ha vaccinet har vaccinerats.

Hälsostationer

 • Klienter på hälsostationerna i Esboviken, köpcentret Iso Omena, Alberga, Kalajärvi, Kilo, Stensvik, Samaria eller Hagalund, tfn 09 816 34800 tis–tors kl. 8–16. Textmeddelande för hörselskadade, tfn 040 639 3945.
 • Klienter på Oma Lääkärisi Mattby, tfn 09 855 4100 mån–tor kl. 7–18 och fre 7-16. Textmeddelande för hörselskadade, tfn 050 521 0553.
 • Klienter som använder hälsostationer med servicesedel ska boka tid för vaccinering på sin egen hälsostation.

Mödra- och barnrådgivningarna

Gravida kvinnor och barn under skolåldern vaccineras vid mödra- och barnrådgivningarna.

 • Boka tid genom att ringa mödra- och barnrådgivningens centraliserade nummer på tfn 09 8162 2800, vardagar kl. 8.30–14.30.

Skol- och studerandehälsovården

Skolhälsovårdarna informerar om influensavaccinering via Wilma.

Kom ihåg säkerheten när du ska vaccineras

 • Kom för att vaccineras bara om du är helt frisk.
 • Anländ till platsen så nära utsatt tid som möjligt, så att det inte uppstår rusning i väntrummet.
 • Vi rekommenderar att alla över 15 år använder eget ansiktsskydd eller visir när de kommer till mottagningen.
 • Kom också ihåg att följa god handhygien och hålla ett säkerhetsavstånd till andra besökare och personal då det är möjligt.
 • Ta fram ditt FPA-kort medan du köar.
 • Välj gärna kläder som gör att det är lätt för dig att klä av överarmen.