Invånare i Esbo kan nu själva boka tid för coronavirustestning

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
09-09-2020 kl. 11.03

De som bor i Esbo, eller HUS område, kan nu själva boka en tid för testning av coronaviruset via Coronaguiden. Den nya tjänsten har som mål att underlätta köerna i telefontjänsterna.

Sedan den 8 september har det varit möjligt för invånarna i Nyland att själva boka tid för testning av coronaviruset. I fortsättningen behövs alltså inte någon telefonkontakt med stadens hälsovård. För att boka en tid behövs bankkoder eller mobilcertifikat.

Det är också möjligt att boka tid för en annan person, till exempel för ett barn.

Hur boka jag tid via Coronaguiden? 

Om du har något av symtomen som tyder på coronaviruset kand du boka en tid för koronavirustestningen.

 1. Gå till koronabotti.hus.fi/sv
 2. Svara på frågorna om symtom och exponering för viruset.
 3. Identifiera dig i Coronaguiden med bankkoder eller mobilcertifikat
 4. Fyll i förhandsuppgifterna.
 5. Boka en lämplig tid.

Från Omaolo till Coronaguiden

Esboborna kan också bli hänvisade till att själva boka en tid för testning via tjänsten Omaolo. I sådana fall svarar du först på frågor om symtom och exponering i Omaolo. Sedan överförs du till Coronaguiden för att fylla i förhandsuppgifter och boka tid för provtagning. OBS! Du kan också få annorlunda anvisningar med utgångspunkt i dina svar, till exempel en begäran om att kontakta oss per telefon eller att skicka ett svar till oss via Omaolo.

Esbobornas väg från Omaolo till provtagning

 1. Fyll i dina symtom på omaolo.fi
 2. Du får anvisningar utgående från dina svar. I de flesta fallen hänvisar Omaolo dig till Coronaguiden för att boka en tid för provtagning. (Du kan också få annorlunda anvisningar med utgångspunkt i dina svar, till exempel en begäran om att kontakta oss per telefon eller att skicka ett svar till oss via Omaolo.)
 3. Identifiera dig i Coronaguiden med bankkoder eller mobilcertifikat
 4. Fyll i förhandsuppgifterna.
 5. Boka en lämplig tid.

Anvisningar och svar per textmeddelande

Efter att du bokat en tid för provtagning får du ett textmeddelande med en bekräftelse om tiden och anvisningar för hur du ska handla när du kommer för att testas. Provresultaten kommer också per textmeddelande.

De positiva provresultat som tagits via Coronaguidens tidsbokning syns på Mina Kanta-sidor först efter att Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar fört in resultaten i patientdatasystemet. De negativa provresultaten kommer att synas på Mina Kanta-sidor först uppskattningsvis i början av oktober, och då kommer de positiva svaren också att synas snabbare på sidorna.

Fortfarande också möjligt att ringa

Om du vill sköta ditt ärende per telefon kan du fortfarande ringa Esbo stads coronarådgivning och tidsbokning på tfn 09 816 34600. Numret betjänar mån–fre kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15. Textmeddelandetjänst för personer med hörselskada på tfn 040 639 3945.

esbo.fi/coronaviruset