Invånarenkät om svensk social- och hälsovård i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Esbo stad utvecklar den svenskspråkiga servicen inom social- och hälsovården.

I Esbo bor ca 20 000 svenskspråkiga, dvs. 7,5 % av hela befolkningen. Enligt lagen ska alla tvåspråkiga kommuner självmant erbjuda service på både finska och svenska. Hösten 2018 gjordes en undersökning inom projektet Nyland 2019 där det framkom att många esbobor inte har blivit betjänade på svenska inom social- och hälsovården. Därför vill staden nu utreda vad de svenskspråkiga invånarna anser om den kommunala social- och hälsovårdens service på svenska.

I arbetet utreds också möjligheten att koncentrera den svenskspråkiga servicen till vissa punkter för att bättre kunna garantera tillgång till svenskspråkig service.

Observera att enkäten gäller endast kommunal social- och hälsovård. Enkäten är anonym och alla svar behandlas konfidentiellt.

Detta är din chans att påverka – missa den inte!

Länk till enkäten

Tack för att du deltar!

Har du frågor om enkäten kan du kontakta
Kia Leidenius, specialplanerare
kia.leidenius@esbo.fi