Arbete


Esbo arbets- och näringsbyrå hjälper kommunborna att hitta jobb och med övriga ärenden som berör arbetslivet. Vid arbets- och näringsbyrån finns en enhet som är specialiserad på tjänster för invandrare. Byrån ligger i Alberga.

Alla lediga jobb hos Esbo stad hittar du på sidan Esbo som arbetsgivare. Du kan söka ett ledigt jobb eller lämna in en intresseanmälan genom sidan.

Stadens sysselsättningstjänster hjälper arbetssökande som har svårt att hitta jobb på egen hand. Det är ofta arbets- och näringscentralerna eller stadens socialtjänster som hänvisar sina kunder till sysselsättningstjänsterna. Mer information om stadens sysselsättningstjänster hittar du hos .

Information om att arbeta i Esbo hittar du i Infobanken på 15 olika språk. Infobankens sida om Arbete ger dig allmän information om att söka jobb, om den anställdas rättigheter, om arbetslöshetsskyddet och om att grunda ett företag i Finland.

Om du som är arbetstagare, företagare eller studerande vill ställa frågor om socialskydd eller beskattning kan du vända dig till FPA:s och Skatteförvaltningens gemensamma rådgivning In To i Helsingfors, som ger rådgivning på svenska, finska, engelska, estniska och ryska.