Flytta till Esbo

Infobankens sida Välkommen till Helsingforsregionen ger dig information om Esbo, om stadens rådgivningstjänster, boende, beslutsfattande och påverkningsmöjligheter, kollektivtrafik och cykelåkning samt viktiga myndigheter. Informationen finns på 15 olika språk.

På sidan Boende hittar du information om hur Esboborna bor. Du hittar bland annat statistik om bostäderna i Esbo samt information om aktuella ärenden och boendeformer. Vi har också samlat ihop ett flertal länkar som berör boende.

När du flyttar kan du använda checklistan för att kontrollera att du kommit ihåg allt viktigt.