Rådgivning

Vi betjänar dig vid alla filialer i staden, i mån av möjlighet också på engelska.

Rådgivning för invandrare


Esbo stads rådgivning för invandrare ligger i Kivenkolo i Esboviken.

Rådgivningen hjälper dig med frågor som gäller arbete, boende, utbildning, uppehålls- och arbetstillstånd, social trygghet och hälsovårdstjänster. Du kan få rådgivning på flera olika språk.

Infobanken – information på webben

Infobanken ger dig information om det finländska samhället och den finländska kulturen på femton olika språk (Välkommen till Finland), tillstånd du behöver för att bo i Finland (Tillståndsfrågor), bostäder och att hitta bostad (Boende), finskan och svenskan (Det finska och det svenska språket), arbete och företagsverksamhet (Arbete), studier (Utbildning), hälsovård (Hälsa), socialtjänster (Socialtjänster), hjälp vid krissituationer (Krissituationer), kultur- och fritidstjänster (Kultur och fritid) och föreningsverksamhet (Föreningar) i Finland samt länkar till webbplatser med mer information.


En guide för dig som flyttar till Finland 

Välkommen till Finland är en omfattande guide som finns på svenska, finska, engelska, ryska, spanska, franska, kinesiska och arabiska. Guiden innehåller information om hur det är att leva och arbeta i Finland, kontaktuppgifter till myndigheter samt information om den finländska kulturen och samhället.

Övrig rådgivning och information

Servicepunkterna

Stadens servicepunkter ger dig information om stadens tjänster och berättar vart du kan vända dig för att ta hand om dina ärenden. Vid servicepunkten kan du köpa resekort och ladda dem med period eller värde. Du kan också lämna in post till stadens ämbetsverk och tjänstemän, betala räkningar där mottagaren är Esbo stad, kopiera och använda faxmaskin. Alla stadens servicepunkter har kunddatorer med internet. Servicepunkterna finns i Esbo centrum/Espoontori, Esboviken/Pikkulaiva, Kalajärvi/Ruskatalo, Alberga/Sello, Mattby/Iso Omena och Hagalund/Kulturcentrum.


yESBOx för unga

Unga invandrare får rådgivning och handledning vid  i gallerian Iso Omena.

Trapesa

Trapesa är en internationell träffpunkt som upprätthålls av Filoksenia rf. Lokalen finns i Esbo centrum's järnvägsstation, 2. våningen Kyrkträskvägen 1. Trapesa har en rådgivingtjänst för invandrare på vardagar kl. 10 - 16.30. Rådgivning finns utan tidsbeställning i frågar om boende- och arbetsansökningar och om myndighetsärenden. Om det är nödvändig, finns det tolkning i arabiska, kurdiska, somaliska och amhariska.

Information på webben

Du hittar information om tjänsterna i ditt område på Esbo stads webbplats. På webbplatsen finns fakta om Esbo och du hittar länkar till nyttiga webbplatser på svenska, finska och engelska.

Dessutom kan du ladda ner en pdf-broschyr med . Broschyren finns på svenska, finska, engelska, kinesiska, tyska, franska och ryska.

Staden publicerar aktuell information på sin webbplats www.esbo.fi och dessutom i tidningen Länsiväylä.

 är en engelskspråkig webbversion av en tidning som delas ut till alla hem i Esbo fyra gånger om året.

Mer information om att bo, om fritid och om natur hittar du på finska, arabiska och somaliska här (Maahanmuuttajan ympäristöopas).

   
Informationen kommer hem till dig

Telefonkatalogen för Helsingforsregionen och den lokala katalogen för Esbo innehåller stadens servicekatalog. Telefonkatalogerna publiceras en gång om året. Den lokala katalogen delas ut till alla hem i slutet av oktober eller i början av november medan Helsingforsregionens katalog delas ut i april eller maj.

Länsiväylä tidningen delas ut till alla hem två gånger i veckan. Den ger dig aktuell information om vad som sker i Esbo och i din omgivning.

Hur ska jag handla i en nödsituation?

Om du råkar ut för en överraskande, besvärlig situation finns det flera olika ställen att få hjälp på. Det kan till exempel vara frågan om ett olycksfall, en allvarlig sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet. Information om nödsituationer och om vilka tjänster du kan använda om du råkar ut för en nödsituation hittar du i Infobanken och på Esbo stads webbplats under Nödsituationer.

Om du snabbt behöver hjälp av polis, ambulans eller brandkår ska du ringa det allmänna nödnumret 112.

Du hittar ytterligare information i Säkerhetsguiden på svenska, finska, engelska, spanska, kina, franska, tyska, somaliska, ryska och estniska.