Karantäner i skolor och inom småbarnspedagogiken

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Uppdaterad 28.7.2021 kl. 08:14

Enheten för smittsamma sjukdomar utreder de exponerade personerna och förordnar dem vid behov i karantän

En frisk person som har varit i kontakt med en person med bekräftad coronasmitta förordnas i karantän. Syftet med karantänen är att förhindra att smittan sprids om personen som förordnats i karantän insjuknar. Karantäntiden är 14 dagar.

Enheten för smittsamma sjukdomar utreder vilka personer blivit exponerade och förordnar dem vid behov i karantän. Vårdnadshavare, vars barn exponerats i skolan, informeras med ett Wilma-meddelande. Vårdnadshavare, vars barn exponerats i daghemmet, informeras per e-post eller telefon. Det officiella beslutet om karantän skickas via posten.

Också vårdnadshavarna till de övriga barnen i skolan eller daghemmet och personalen informeras om exponering i skolan eller daghemmet. Exakt tidpunkt och plats för exponeringen meddelas inte, eftersom man vill skydda barns och vuxnas integritet.

Informationen uppdateras i tabellen varje onsdag efter att de exponerade först blivit informerade

Esbo stad publicerar från 20.11.2020 en gång i veckan uppgifterna om antalet exponeringar för coronaviruset inom småbarnspedagogiken och i läroanstalterna. Sammanställningen av uppgifterna en gång i veckan frigör resurser vid enheten för smittsamma sjukdomar och hos kommunikatörerna för deras grundläggande uppgifter. Läs mer i nyheten.

Uppgifterna publiceras på webbsidan först efter att vårdnadshavarna till de exponerade barnen, den exponerade personalen samt vårdnadshavarna till andra barn och den övriga personalen har fått veta om situationen och exponeringskedjorna har spårats.

Vi publicerar inte namnen på daghem eller små skolor på grund av integritetsskydd. Vi informerar om antalet personer som exponerats.

I skolorna och daghemmen i Esbo finns det sammanlagt cirka 63 000 personer.

I kolumnen smittfall rapporteras antalet personer som testats positivt för coronaviruset och som har varit i en skola eller en småbarnspedagogisk enhet under exponeringstiden. I kolumnen i karantän rapporteras antalet personer som exponerats för smitta.

Uppdaterad 28.7.2021

Uppgifterna kontrollerades 27.7.2021

Inga exponeringar

Uppdaterad 21.7.2021

Uppgifterna kontrollerades 20.7.2021. 
skola/daghem bekräftade smittfall i karantän
Daghem 2 20
Daghem 2 under 20

Exceptionella undervisningsarrangemang

Ett beslut om exceptionella undervisningsarrangemang gäller för en viss tid. Då studerar en eller flera klasser eller årskurser tillfälligt på distans.

Beslut om exceptionella undervisningsarrangemang inom den grundläggande utbildningen fattas av bildningsdirektören tillsammans med myndigheten för smittsamma sjukdomar. Beslut om exceptionella undervisningsarrangemang i gymnasier fattas av rektorn, chefen för andra stadiet och vuxenutbildning eller direktören för svenska bildningstjänster tillsammans med stadens myndighet för smittsamma sjukdomar.

Ytterligare upplysningar:

Anvisningar för dem som förordnats i karantän i sitt hem

Information om coronaviruset och Esbo stads tjänster: https://www.esbo.fi/coronaviruset

Statistik om coronaviruset: Coronavirusläget i Esbo

i karantän