Ombudsman för personer med funktionsnedsättning

Kontakta ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning om du vill föra fram någonting som främjar jämlikhet, delaktighet eller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eller om du vill lyfta fram något missförhållande. Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning ger också råd i frågor som anknyter till funktionsnedsättning.

Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning främjar hänsyn till personer med funktionsnedsättning i alla funktioner och tjänster. Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning koordinerar Esbos funktionshinderpolitiska program.

Du kan föra saken till behandling i rådet för personer med funktionsnedsättning genom att kontakta ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning. Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning är en länk mellan olika aktörer i staden och mellan olika föreningar för personer med funktionsnedsättning eller långtidssjukdomar.

Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning ger årligen en utredning över sin verksamhet.