Spännande tider för eftervården

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
02-04-2019 Anastasia, Anu, Jaana och Riitta

Äntligen sker den länge efterlängtade reformen. Åldersgränsen för eftervård höjs. Detta bestämde riksdagen 18.3.2019 i en ändring av barnskyddslagen. Social- och hälsovårdsutskottet hörde under behandlingen av lagmotionen många barnskyddsexperter och barnskyddsorganisationer som biträdde förslaget att höja åldersgränsen för eftervård från 21 till 25 år. Både erfarenheten och forskningen visar att åldersgränsen 21 år är alldeles för låg och att alltför många unga personer slås ut när eftervården upphör.

Vad innebär detta för den eftervård vi ger i Esbo stad? Nu måste vi finna en lösning så att vi kan trygga högklassiga tjänster för det ökande antalet klienter.

Det är klart att vi behöver flera socialarbetare och socialhandledare. Vi måste också fundera på nytt vad eftervården ska bestå av. Hur tillämpas lagen i praktiken och vilka är de klienter som lagen avser?

Vi är nöjda att budskapet från de unga och från dem som jobbar med unga har gått hem och att åldersgränsen har höjts.

Hip hip hurra! Det är med entusiasm som vi planerar vad som komma skall tillsammans med de unga.

Anastasia, Anu, Jaana och Riitta
Eftervårdens socialarbetare i Esbo stad

pojkens rygg