Val av vårdplats

Hälso- och sjukvårdslagen ger dig en möjlighet att välja på vilken av kommunens hälsostationer du får icke-brådskande hälsovård. Du kan också välja en motsvarande hälsocentral eller hälsostation som ligger i en annan kommun. Du kan byta hälsostation på nytt tidigast ett år efter föregående byte.

Observera att vid byte till en hälsostation i en annan kommun flyttas alla följande tjänster till den nya kommunen:

  • läkar- och sjukskötartjänster vid hälsostationen
  • utdelning av vårdartiklar
  • hälsorådgivning, hälsokontroller, intyg, screeningundersökningar
  • mödra- och barnrådgivning
  • munhälsovård
  • medicinsk rehabilitering och hjälpmedelstjänster, rehabiliteringshandledning
  • mental- och missbruksvård
  • kortvarig vård på bäddavdelning

Val av vårdplats inom den specialiserade sjukvården

Om den vårdande läkaren bedömer att du behöver en remiss till den specialiserade sjukvården kan du välja vilken som helst kommunal enhet inom den specialiserade sjukvården i hela landet. Vårdplatsen väljs tillsammans med läkaren eller tandläkaren som skrivit remissen.