Vård- och servicegarantin

Vårdgarantin och servicegarantin tryggar att Esboborna får vård och får ta del av olika tjänster inom lagstadgad tid.

Uppfyllelsen av vårdgarantin på hälsostationerna och inom munhälsovården

Hur snabbt kommer du till läkarmottagningen i ett icke-brådskande ärende? Eller till tandläraren eller munhygienisten? Hur nöjda är kunderna med den service de fått? Vi uppdaterar vår statistik i början av varje månad. Bekanta dig med statistik över vårdgarantin

Handläggningstider för utkomststöd

Hur snabbt behandlades ansökningarna om utkomststöd i snitt under de senaste tre veckorna? Vi uppdaterar statistiken en gång per vecka. Bekanta dig med de genomsnittsliga handläggningstiderna för utkomststöd

Väntetider till socialtjänster för de äldre

Hur länge tar det att bli klient vid hemvården eller att få komma till ett vårdboende? Hur snabbt får du stöd för närståendevård? Vi uppdaterar statistiken tre gånger per år. Bekanta dig med statistiken

Väntetider inom habiliteringstjänster för barn

Hur lång var den genomsnittliga väntetiden till talterapi för barn? Eller till ergoterapi eller psykologtjänster? Bekanta dig med väntetiderna till habiliteringstjänster för barn

Handikappservice

Hur många arbetsdagar tar det att påbörja behandlingen av en ansökan? Hur snabbt tas en ansökan till behandling? Hur många dagar i snitt tar det att fatta ett beslut? Ta del av handikappservicens statistik