Esbo stads barnpsykiatriska enhet och habiliteringstjänster för barn

Primärvårdens talterapi, ergoterapi och psykologtjänster samt barnpsykiatriska enhetens tjänster erbjuder icke-brådskande vård. Enligt vårdgarantin ska icke-brådskande vård ges inom tre månader.

På denna webbsida uppdaterar vi väntetiderna fyra gånger om året. 

Barnpsykiatriska enheten

Väntetiden till vård i år 2021

Q1 Q2 Q3 Q4
12 veckor  15 veckor


Habiliteringstjänster för barn

Väntetiden till vård

vid årsskiftet 2020–2021; Q1 Q2 Q3 Q4
Talterapi  1–2 månader 2
Ergoterapi  2–3 månader 1
Psykologtjänster  1 månad  2
Yrkesövergripande arbete  2–3 månader 3


Väntetiden varierar från område till område.