Esbo stads barnpsykiatriska enhet och habiliteringstjänster för barn

Primärvårdens talterapi, ergoterapi och psykologtjänster samt barnpsykiatriska enhetens tjänster erbjuder icke-brådskande vård.  Enligt vårdgarantin ska icke-brådskande vård ges inom tre månader.

På denna webbsida uppdaterar vi väntetiderna fyra gånger om året. 

Barnpsykiatriska enheten

Väntetiden till vård

vid årsskiftet  2019–2020; Q1 Q2 Q3 Q4
9 veckor 


Habiliteringstjänster för barn

Väntetiden till vård

vid årsskiftet 2019–2020; Q1 Q2 Q3 Q4
Talterapi  1–2 månader
Ergoterapi  2–3 månader
Psykologtjänster  1 månad 
Yrkesövergripande arbete  2–3 månader


Väntetiden varierar från område till område.