Servicegarantin inom habiliteringstjänster för barn

Tillgång till tjänster i april 2019

Rehabiliteringstjänster för barn

I april var väntetiden till talterapin 8 veckor, till ergoterapin 5 veckor, till barnpsykologer 5 veckor och till yrkesövergripande tjänster 8 veckor.

Familjerådgivning

Väntetiden till det första besöket var till finska familjerådgivningen ungefär 11 veckor, och till terapi för spädbarnsfamiljer cirka 17 veckor.

Barnpsykiatrisk öppenvård

Väntetiden till det första besöket var cirka en vecka och till en icke-brådskande besök cirka 11 veckor. Konsultativ hjälp via telefon får man inom ett dygn och startteamet som arbetar på fältet betjänar inom 5 veckor. Barnpsykiatrisk jour besvaras av HUCS.