Behandlingstid för ansökan i handikappservicen

När en person med funktionsnedsättning eller en anhörig har kontaktat handikappservicen ska staden påbörja en utredning över behovet av tjänster och stödåtgärder inom sju vardagar från att klienten har tagit kontakt.

Besluten om tjänster och stödåtgärder ska fattas inom tre månader från att personen med funktionsnedsättning eller personens representant har lämnat in ansökan om tjänster. Ibland kräver utredningen av ärendet av särskilda skäl en längre handläggningstid.

Behandlingstid från det att ansökan inkom tills behandlingen påbörjades i handikappservicen år 2017-2018

Tidpunkt för behandlingen

Behandlingen av ansökan påbörjats, arbetsdagar i snitt (gränsvärde 7 dagar)

Ansökan tagits till behandling inom 7 dagars tidsfrist, andel % (mål 100 %)

2018
januari 3,6  83,7 %
februari 9,9 61,3 %
mars 11,7 61,8 %
april 18,9 48,8 %
maj 23,3  45,5 %
juni 19,2 51,5 %
juli 19,2 50,9 %
augusti 19,3 58,8 %
september 18,8 55,8 %
oktober 16,9 58,9 %
november 19,3 61,3 %
december 9,9 74,1 %
2018
januari 7,5 81,6 %
februari 10,0 74,4 %
mars 9,6 75,7 %
april 10,8 72,8 %
maj 25,2 58,1 %
juni 20,4 70,7 %
juli 14,9 66,5 %


Behandlingstid från det att ansökan inkom tills beslutet fattades i handikappservicen år 2017-2018

Tidpunkt för behandlingen

Tid som använts för att fatta beslutet i snitt, dagar (gränsvärde 90 dagar)

Andel beslut som fattats inom 90 dagars tidsfrist (mål 100 %)

2017
januari 32,0 94,8 %
februari 34,3 90,9 %
mars 40,2 84,3 %
april 44,0 81,8 %
maj 49,8 79,8 %
juni 42,8 83,1 %
juli 41,6 83.0 %
augusti 36,4 89,2 %
september 40,0 86,9 %
oktober 44,3 85,1 %
november 39,1 88,2 %
december 29,6 94,1 %
2018
januari 31,4 89,4 %
februari 38,3 89,3 %
mars 42,4 86,3 %
april 40,4 89,3 %
maj 47,3 83,1 % 
juni 47,4 85,0 %
juli 33,4 92,7 %