Behandlingstid för ansökan i handikappservicen

När en person med funktionsnedsättning eller en anhörig har kontaktat handikappservicen ska staden påbörja en utredning över behovet av tjänster och stödåtgärder inom sju vardagar från att klienten har tagit kontakt.

Besluten om tjänster och stödåtgärder ska fattas inom tre månader från att personen med funktionsnedsättning eller personens representant har lämnat in ansökan om tjänster. Ibland kräver utredningen av ärendet av särskilda skäl en längre handläggningstid.

Ansökans framskridning från anhängiggörande till utredning

0–7 dagar, antalet ansökningar Andelen ansökningar som behandlats 
på 0–7 dagar %
över 7 dagar, antalet ansökningar

2020

januari  294 98 % 6
februari 171 98 % 3
mars 311 89 % 40
april 267 96 % 10
maj 340 94 % 23
juni 365 94 % 25
juli 256 88 % 36
augusti 274 92 % 24
september 318 91 % 31
oktober 278 91 % 27
november 333 91 % 33
december 269 92 % 23

2021

januari 309 92 % 27


Ansökningar som väntat på handläggning i över 90 dagar

Kösituationen för ansökningar i slutet av månaden (tvärsnitt) 2019 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt Nov Dec

2021 

Jan

Ansökningar som varit anhängiga över 90 dagar (antal)  9 * * * * * * * * 9 7 11 38
Obehandlade ansökningar totalt (antal) 482 * * * * * * * * 471 502 517 571
Andelen över 90 dagar gamla ansökningar av alla anhängiga ansökningar % 1,9 * * * * * * * * 1,9 1,4 2,1 6,7
Andelen under 90 dagar gamla ansökningar av alla anhängiga ansökningar % 98,1 * * * * * * * * 98,1 98,6 97,9 93,3

* Uppgifter kan inte fås under tiden februari-september. Funktionshinderservicen har från och medi fegruari tagit i bruk ett nytt datasystem och till statistiken tillhörande tekniska saker undersöks.


Ansökningarnas handläggningstider i snitt, kalenderdagar från anhängiggörande till beslut

år 2020
januari  35,1
februari 35,4
mars 32,2
april 43,2
maj 36,5
juni 40,8
juli 30,4
augusti 31
september 30
oktober 34
november 30
december 35
år 2021
januari 34,5