Behandlingstid för ansökan i handikappservicen

När en person med funktionsnedsättning eller en anhörig har kontaktat handikappservicen ska staden påbörja en utredning över behovet av tjänster och stödåtgärder inom sju vardagar från att klienten har tagit kontakt.

Besluten om tjänster och stödåtgärder ska fattas inom tre månader från att personen med funktionsnedsättning eller personens representant har lämnat in ansökan om tjänster. Ibland kräver utredningen av ärendet av särskilda skäl en längre handläggningstid.

Ansökans framskridning från anhängiggörande till utredning

0–7 dagar, antalet ansökningar Andelen ansökningar som behandlats 
på 0–7 dagar %
över 7 dagar, antalet ansökningar

år

2020

januari  383 98% 7

    år 

2019

december 295 99% 4
november 242 97 % 8
oktober 337 98 % 7
september 276 97 % 9
august 347 96 % 13
juli 272 99 % 4
juni 364 97 % 12
maj 417 97 % 12
april 287 98 % 5
mars 400 91 % 42
februari 252 95 % 14
januari 162 97 % 5


Ansökningar som väntat på handläggning i över 90 dagar

Kösituationen för ansökningar i slutet av månaden (tvärsnitt) 2019 Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan 20
Ansökningar som varit anhängiga över 90 dagar (antal)  9 11 11 5 6 10 4 9
Obehandlade ansökningar totalt (antal) 439 412 424 402 389 430 341 482
Andelen över 90 dagar gamla ansökningar av alla anhängiga ansökningar % 2,1 2,7 2,6 1,2 1,5 2,3 1,2 1,9
Andelen under 90 dagar gamla ansökningar av alla anhängiga ansökningar % 97,9 97,3 97,4 98,8 98,5 97,7 98,8 98,1


Ansökningarnas handläggningstider i snitt, kalenderdagar från anhängiggörande till beslut

år 2020
januari  35,1
år 2019
decenber 36,3
november 31,8
oktober 30,6
september 34,6
august 35,5
juli 39,5
juni 36
maj 36
april 42
mars 37
februari 43
januari 37