Behandlingstid för ansökan i handikappservicen

När en person med funktionsnedsättning eller en anhörig har kontaktat handikappservicen ska staden påbörja en utredning över behovet av tjänster och stödåtgärder inom sju vardagar från att klienten har tagit kontakt.

Besluten om tjänster och stödåtgärder ska fattas inom tre månader från att personen med funktionsnedsättning eller personens representant har lämnat in ansökan om tjänster. Ibland kräver utredningen av ärendet av särskilda skäl en längre handläggningstid.

Ansökans framskridning från anhängiggörande till utredning


Ansökningar som väntat på handläggning i över 90 dagar

Kösituationen för ansökningar i slutet av månaden (tvärsnitt) 2019 Okt Nov Dec

2021 

Jan

Feb Mars Apr Maj
Ansökningar som varit anhängiga över 90 dagar (antal)  9 7 11 38 30 14 42 19
Obehandlade ansökningar totalt (antal) 471 502 517 571 619 537 575 545
Andelen över 90 dagar gamla ansökningar av alla anhängiga ansökningar % 1,9 1,4 2,1 6,7 4,8 2,6 7,3 3,5
Andelen under 90 dagar gamla ansökningar av alla anhängiga ansökningar % 98,1 98,6 97,9 93,3 95,2 97,4 92,7 96,5

* Uppgifter kan inte fås under tiden februari-september. Funktionshinderservicen har från och medi fegruari tagit i bruk ett nytt datasystem och till statistiken tillhörande tekniska saker undersöks.


Ansökningarnas handläggningstider i snitt, kalenderdagar från anhängiggörande till beslut

år 2021
januari 36,7
februari 33,2
mars 35,1
april 42,7
maj 38,5
år 2020
januari  35,1
februari 35,4
mars 32,2
april 43,2
maj 36,5
juni 40,8
juli 30,4
augusti 31
september 30
oktober 34
november 30
december 35