Behandlingstid för ansökan i handikappservicen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

När en person med funktionsnedsättning eller en anhörig har kontaktat handikappservicen ska staden påbörja en utredning över behovet av tjänster och stödåtgärder inom sju vardagar från att klienten har tagit kontakt.

Besluten om tjänster och stödåtgärder ska fattas inom tre månader från att personen med funktionsnedsättning eller personens representant har lämnat in ansökan om tjänster. Ibland kräver utredningen av ärendet av särskilda skäl en längre handläggningstid.

Behandlingstid från det att ansökan inkom tills behandlingen påbörjades i handikappservicen år 2017-2018

Tidpunkt för behandlingen

Behandlingen av ansökan påbörjats, arbetsdagar i snitt (gränsvärde 7 dagar)

Ansökan tagits till behandling inom 7 dagars tidsfrist, andel % (mål 100 %)

2018
december 21,6 69,0 %
november 6,9 82,1 %
oktober 8,6 78,6 %
september 12,2 71,4 %
augusti 11,8 75,8 %
juli 14,9 66,5 %
juni 20,4 70,7 %
maj 25,2 58,1 %
april 10,8  72,8 %
mars 9,6 75,7 %
februari 10,0 74,4 %
januari 7,5 81,6 %
2017
december 9,9 74,1 %
november 19,3 61,3 %
oktober 16,9 58,9 %
september 18,8 55,8 %
augusti 19,3 58,8 %
juli 19,2 50,9 %
juni 19,2 51,5 %


Behandlingstid från det att ansökan inkom tills beslutet fattades i handikappservicen år 2017-2018

Tidpunkt för behandlingen

Tid som använts för att fatta beslutet i snitt, dagar (gränsvärde 90 dagar)

Andel beslut som fattats inom 90 dagars tidsfrist (mål 100 %)

2018
december 46,1 90,6 %
november 42,4 87,2 %
oktober 46,4 83,4 %
september 48,8  81,6 %
augusti 37,6 91,8 %
juli 33,4 92,7 %
juni 47,4 85,0 %
maj 47,3 83,1 %
april 40,4 89,3 %
mars 42,4 86,3 %
februari 38,8 89,3 %
januari 31,4 89,4 %
2017
december 29,6 94,1 %
november 39,1 88,2 %
oktober 44,3 85,1 %
september 40,0   86,9 %
augusti 36,4 89,2 %
juli 41,6 83,0 %
juli 42,8 83,1 %