Behandlingstid för ansökan i handikappservicen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

När en person med funktionsnedsättning eller en anhörig har kontaktat handikappservicen ska staden påbörja en utredning över behovet av tjänster och stödåtgärder inom sju vardagar från att klienten har tagit kontakt.

Besluten om tjänster och stödåtgärder ska fattas inom tre månader från att personen med funktionsnedsättning eller personens representant har lämnat in ansökan om tjänster. Ibland kräver utredningen av ärendet av särskilda skäl en längre handläggningstid.

Ansökans framskridning från anhängiggörande till utredning

0–7 dagar, antalet ansökningar Andelen ansökningar som behandlats på 0–7 dagar % över 7 dagar, antalet ansökningar
maj 417 97 % 12
april 287 98 % 5
mars 400 91 % 42
februari 252 95 % 14
januari 162 97 % 5


Ansökningar som väntat på handläggning i över 90 dagar

Datum Antalet ansökningar
4.4 38
18.3 48
6.3 57
18.2 65
11.2 91


Ansökningarnas handläggningstider i snitt, kalenderdagar från anhängiggörande till beslut

mars 37
februari 43
januari 37
december 36