Nöjdhet med servicen inom den öppna rehabiliteringen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

I den öppna rehabiliteringens verksamhetslokaler (fysioterapin, rehabiliteringsplaneringen och ergoterapin) finns apparater med vilka klienterna kan berätta hur nöjda de är med servicen de fått.

Nöjdhet med servicen inom den öppna rehabiliteringen