Tillfredsställelse med hälsostationernas tjänster

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Vid hälsostationerna finns apparater med vilka kunderna kan berätta hur nöjda de varit med den service de fått.

Tillfredsställelsen med hälsostationernas service i november 2018, alla hälsostationer sammanlagt

Nöjd
 
Nöjd
85 %
8 767 st.
 
Ganska nöjd
 
Ganska nöjd
9 %
899 st.
 
Ganska misnöjd
 
Ganska misnöjd
2 %
206 st.
 
Misnöjd
 
Misnöjd
4 %
439 st.