Tillfredsställelsen med servicecentralernas service

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

I servicecentralerna finns apparater med hjälp av vilka klienterna kan uppge hur nöjda de är med tjänsterna.

Tillfredsställelsen med servicecentralernas service