Tillfredsställelsen med servicecentralernas service

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

I servicecentralerna finns apparater med hjälp av vilka klienterna kan uppge hur nöjda de är med tjänsterna.

Tillfredsställelsen med servicecentralernas service i november 2018

Nöjd
 
Nöjd
94 %
995 st.
 
Ganska nöjd
 
Ganska nöjd
5 %
51 st.
 
Ganska misnöjd
 
Ganska missnöjd
0 %
5 st.
 
Misnöjd
 
Misnöjd
1 %
16 st.