Utkomststödets servicegaranti

Personer som ansökt om kompletterande och förebyggande utkomststöd har rätt att få ett stödbeslut inom sju vardagar. Detta förutsätter att ansökan innehåller alla nödvändiga bilagor.

Tid

Handläggningstiden i snitt i vardagar*

Handlagda inom 7 vardagar (i procent)**

år 2019
15.10 2,0 99,9
8.10 1,9 99,8
1.10 1,8 99,8
24.9 1,7 99,9
17.9 1,8 99,8
10.9 1,9 99,6
3.9 2,1 99,7
27.8 2,1 99,8
20.8 2,2 99,7
13.8 2,0 99,8
6.8 1,7 99,9
30.7 1,5 99,9
23.7 1,5 99,9
16.7 1,9 99,9
9.7 2,1 99,9
2.7 1,8 99,7
25.6 1,6 99,9
18.6 1,7 99,7
11.6 1,9 99,5
4.6 1,7 99,6
28.5 1,5 99,8
21.5 2,1 99,7
14.5 2,1 99,9
7.5 2,1 99,9
30.4 2,0 100,0
23.4 1,7 99,9
16.4 1,7 99,9
9.4 1,8 99,6
2.4 2,0 99,6
26.3 2,0 99,8
19.3 1,9 99,8
12.3 1,7 100,0
5.3 1,6 100,0
26.2 1,7 99,9
19.2 1,5 99,8
12.2 1,6 99,7
5.2 1,7 99,6
29.1 1,7 99,8
22.1 1,8 99,9
15.1 2,1 99,9
8.1 1,9 99,5
2.1 1,7 100,0
år 2018
25.12 1,8 99,7
18.12 1,7 99,8
11.12 1,8 99,8
4.12 1,8 99,8
27.11 1,8 99,9
20.11 1,8 99,8
13.11 1,8 99,7
6.11 2,0 99,4
30.10 2,3 99,9
23.10 2,7 99,7
16.10. 2,8 99,3
9.10 2,8 99,8
2.10 3,1 99,9
25.9 3,4 99,9
18.9 3,3 99,3
11.9 3,1 99,0
4.9 2,9 98,3
28.8. 2,8 98,0
21.8. 2,4 98,4
14.8 2,2 98,9
7.8 1,9 99,1


* Handläggningstiden i snitt under de tre föregående veckorna, antalet vardagar.
** Andelen av alla ansökningar (i procent) som handlagts inom sju vardagar från att ansökan anlänt.