Utkomststödets servicegaranti

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Personer som ansökt om kompletterande och förebyggande utkomststöd har rätt att få ett stödbeslut inom sju vardagar. Detta förutsätter att ansökan innehåller alla nödvändiga bilagor.

Tid

Handläggningstiden i snitt i vardagar*

Handlagda inom 7 vardagar (i procent)**

år 2021
4.5 1,7 99,9
27.4 1,6 99,8
20.4 1,5 99,7
13.4 1,3 99,9
6.4 1,4 100,0
30.3 1,5 99,9
23.3 1,4 99,9
16.3 1,3 99,9
9.3 1,3 99,9
2.3 1,4 99,9
23.2 1,6 99,6
16.2 1,5 99,8
9.2 1,5 99,8
2.2 1,6 99,9
26.1 1,6 99,9
19.1 1,6 99,6
12.1 1,2 100,0
5.1 1,3 100,0
år 2020
29.12 1,5 99,9
22.12 1,7 99,9
15.12 1,7 99,8
8.12 1,7 99,7
1.12 1,7 100,0
24.11 1,6 100,0
17.11 1,5 100,0
10.11 1,6 99,8
2.11 1,7 99,9
27.10 1,8 99,7
20.10 1,7 99,4
13.10 1,8 99,6
6.10 1,9 99,7
29.9 1,8 99,6
22.9 1,9 99,6
15.9 2,0 99,7
8.9 2,0 99,9
1.9 1,8 99,9
25.8 1,6 99,4
18.8 1,5 99,7
11.8 1,5 99,7
4.8 1,5 99,7
28.7 1,5 99,6
21.7 1,5 99,7
14.7 1,5 99,6
7.7 1,3 99,9
30.6 1,0 100
23.6 1,4 100
16.6 1,4 99,9
9.6 1,5 99,6
2.6 1,5 99,7
26.5 1,4 99,7
19.5 1,4 100
12.5 1,4 100
5.5 1,3 99,6
28.4 1,3 99,6


* Handläggningstiden i snitt under de tre föregående veckorna, antalet vardagar.
** Andelen av alla ansökningar (i procent) som handlagts inom sju vardagar från att ansökan anlänt.