Vårdgaranti

SIDAN UPPDATERAS

Lagstiftningen om vårdgaranti tryggar tillgänglighet till vård. Vårdgarantin förverkligas i Esbo i 2021 på följande sätt.

Väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, dygn)
I brådskande ärenden får du hjälp samma dag.

Hälsostationer 2021 Vecka 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Alla hälsostationer 18 20 21 21
Iso Omena 20 22 23 25
Kalajärvi 18 24 25 22
Kilo 18 21 24 21
Stensvik 23 21 24 26
Alberga 22 24 23 22
Oma Lääkärisi Mattby 6 7 7 5
Samaria 10 10 10 8
Sökö 27 28 27 28
Hagalund 19 23 22 27

Tandvård 2021 jan feb mar apr maj juni
Väntetid till tandläkarkontroll i icke-brådskande ärenden, vuxna (T30, den trettionde lediga tiden, dygn)
Väntetid till munhygienistkontroll (T3, den tredje lediga tiden, dygn)
Besvarade samtal vid tandvården under samma dag (%)

Upplysningar

Anu Mustakari, ledande överläkare, hälsostationer
Annamari Nihtilä, ledande övertandläkare