Vårdgaranti

Lagstiftningen om vårdgaranti tryggar tillgänglighet till vård. Vårdgarantin förverkligas i Esbo i 2019 på följande sätt:

År 2019, januari-juni jan feb mar apr maj juni
Väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 13 17 20 21 21 21
Besvarade samtal vid hälsostationer under samma dag (%) 99 98 98 99 98 99
Väntetid till tandläkarkontroll i icke-brådskande ärenden, vuxna (T30, den trettionde lediga tiden, dygn) 96 97 86 94 126 112
Väntetid till munhygienistkontroll (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 38 48 69 74 85 56
Besvarade samtal vid tandvården under samma dag (%) 98 98 87 88 89 86

År 2019, juli-december jul aug sep okt nov dec
Väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 20 18 19 19
Besvarade samtal vid hälsostationer under samma dag (%) 100 100 99 99
Väntetid till tandläkarkontroll i icke-brådskande ärenden, vuxna (T30, den trettionde lediga tiden, dygn) 83 85 93 130
Väntetid till munhygienistkontroll (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 53 36 36 43
Besvarade samtal vid tandvården under samma dag (%) 88 87 85 92

Väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, dygn)
I brådskande ärenden får du hjälp samma dag.

Hälsostationer, januari-juni 2019 jan feb mar apr maj juni
Alla hälsostationer 13 17 20 21 21 21
Alberga 29 26 24 39 23 23
Esboviken 15 15 17 21 24 22
Gröndal 13 17 18 18 17 27
Hagalund 29 49 59 42 29 27
Iso Omena 13 18 20 23 21 22
Kalajärvi 7 12 10 - - -
Kilo 17 21 20 20 23 32
Samaria 7 9 11 9 10 8
Stensvik 10 22 24 40 25 67
Oma Lääkärisi Esbotorget 4 2 4 4 4 3
Oma Lääkärisi Mattby 5 8 9 7 6 6

Hälsostationer, juli-december 2019 jul aug sep okt nov dec
Alla hälsostationer 20 18 19 19
Alberga 22 29 26 27
Esboviken 33 29 23 27
Gröndal 19 13 15 15
Hagalund 26 15 16 14
Iso Omena 15 11 15 21
Kalajärvi - - - 11
Kilo 34 20 22 21
Samaria 8 10 12 12
Stensvik 54 36 34 30
Oma Lääkärisi Esbotorget 4 4 2 3
Oma Lääkärisi Mattby 10 3 4 4

Upplysningar

Eila Erola, ledande överläkare, hälsostationer
Heli Yli-Knuuttila, ledande övertandläkare