Vårdgaranti

Lagstiftningen om vårdgaranti tryggar tillgänglighet till vård. Vårdgarantin förverkligas i Esbo i 2020 på följande sätt:

År 2020, januari-juni jan feb mar apr maj juni
Väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 21 27 -
Besvarade samtal vid hälsostationer under samma dag (%) 99 100 -
Väntetid till tandläkarkontroll i icke-brådskande ärenden, vuxna (T30, den trettionde lediga tiden, dygn) 94 141 -
Väntetid till munhygienistkontroll (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 37 26 -
Besvarade samtal vid tandvården under samma dag (%) 97 96 -

År 2020, juli-december jul aug sep okt nov dec
Väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden, dygn)
Besvarade samtal vid hälsostationer under samma dag (%)
Väntetid till tandläkarkontroll i icke-brådskande ärenden, vuxna (T30, den trettionde lediga tiden, dygn)
Väntetid till munhygienistkontroll (T3, den tredje lediga tiden, dygn)
Besvarade samtal vid tandvården under samma dag (%)

Väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, dygn)
I brådskande ärenden får du hjälp samma dag.

Hälsostationer, januari-juni 2020 jan feb mar apr maj juni
Alla hälsostationer 21 27 -
Esboviken 21 26 -
Iso Omena 30 31 -
Kalajärvi 10 10 -
Kilo 27 25 -
Stensvik 34 33 -
Alberga 55 71 -
Samaria 12 11 -
Hagalund 21 32 -
Gröndal 20 19 -
Oma Lääkärisi Esbotorget 3 5 -
Oma Lääkärisi Mattby 4 4 -

Hälsostationer, juli-december 2020 jul aug sep okt nov dec
Alla hälsostationer
Esboviken
Iso Omena
Kalajärvi
Kilo
Stensvik
Alberga
Samaria
Hagalund
Gröndal
Oma Lääkärisi Esbotorget
Oma Lääkärisi Mattby

Upplysningar

Eila Erola, ledande överläkare, hälsostationer
Heli Yli-Knuuttila, ledande övertandläkare