Vårdgaranti

Lagstiftningen om vårdgaranti tryggar tillgänglighet till vård. Vårdgarantin förverkligas i Esbo i 2019 på följande sätt:

År 2019, januari-juni jan feb mar apr maj juni
Väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 13 17
Besvarade samtal vid hälsostationer under samma dag (%) 99 98
Väntetid till tandläkarkontroll i icke-brådskande ärenden, vuxna (T30, den trettionde lediga tiden, dygn) 96 97
Väntetid till munhygienistkontroll (T3, den tredje lediga tiden, dygn) 38 48
Besvarade samtal vid tandvården under samma dag (%) 98 98

Väntetid till hälsocentralsläkare i icke-brådskande ärenden (T3, dygn)
I brådskande ärenden får du hjälp samma dag.

Hälsostationer, januari-juni 2019 jan feb mar apr maj juni
Alla hälsostationer 13 17
Alberga 29 26
Esboviken 15 15
Gröndal 13 17
Hagalund 29 49
Iso Omena 13 18
Kalajärvi 7 12
Kilo 17 21
Samaria 7 9
Stensvik 10 22
Oma Lääkärisi Esbotorget 4 2
Oma Lääkärisi Mattby 5 8

Upplysningar

Eila Erola, tf. ledande överläkare, hälsostationer
Heli Yli-Knuuttila, ledande övertandläkare