Nödsituationer

 

Vid livshotande situationer, ring 112

Ring nödnumret 112 i i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Nödcentralsverket

Första hjälpen och hälsocentralsjouren vardagar kl. 8–16

Vid olycksfall och akuta insjuknanden boka tid på webben www.esbo.fi/ehalsa eller kom till hälsostationen utan tidsbokning. Om du behöver råd, ring hälsostationernas tidsboknings- och rådgivninngsnummer 09 816 34500.

Hälsostationerna Oma Lääkärisi: ring alltid först

Första hjälpen och hälsocentralsjouren, kvällar och veckoslut

Jourhjälpen 116117 har öppet när hälsostationerna har stängt. Ring alltid numret 116117 innan du kommer till jouren: Jourhjälpen hänvisar dig till rätt plats.

Jourhjälpen betjänar Esboborna

  • vardagskvällar och nätter kl. 16–08
  • under veckoslut och helgdagar dygnet runt.

Närmäste jourpolikliniker:

Tandläkarjour

Vardagar kl. 7–15

Tidsbokning för brådskande vård (vuxna) eller per telefon 09 816 35900
Personer under 18 år och vuxna med rörelsehinder får brådskande vård vid sin egen tandklinik. Vuxna får brådskande vård vid Kilo tandklinik, Trillagatan 5.

Vardagar kl. 14–21 och veckoslut kl. 8–21

Tidsbokning för brådskande vård, tfn 09 471 71110. Ring alltid först innan du går till jouren.
Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12, Helsingfors

Nattjour varje dag kl. 21–08

Tidsbokning för brådskande vård, tfn 040 621 5699. Ring alltid först innan du går till jouren.
Tölö Olycksfallstationen, Tölögatan 40, Helsingfors

Hjälp till närståendevåld

Omatila hjälper i frågor som gäller närståendevåld, tfn 043 825 0535. Öppet vardagar kl. 8–16 och veckoslut kl. 9–16. Omatila
Övriga tider vänigen kontakta social- och krisjouren.
Skyddshemmet Pellas har öppet dygnet runt, tfn 040 457 3840

Tillnyktringsstationen

Tillnyktringsstationen är öppen dygnet runt, tfn 09 816 32469. Tillnyktringsstationen hjälper berusade personer som behöver medicinsk övervakning. Du får också avvänjningsvård och råd.

Tillnyktringsstationen

Social- och krisjouren

Social- och krisjouren ger akut kris- och socialhjälp dygnet runt, tfn 09 816 42439
Du kan kontakta oss när du behöver hjälp i hanterig av en plötslig kris. Det kan gälla t.ex. oro för barnet eller familjen, en olycka eller annan omskakade upplevelse, när en nära anhörig dör eller insjuknar allvarligt, att bli utsatt för våld eller en annan överraskande och plötslig kris.

Social- och krisjouren
Hantering av en plötslig kris (pdf)

Veterinärjouren

Vardagar kl. 8–16 Esboregionens miljö- och hälsoskydd svarar för veterinärvården, tfn 09 8168 4458.

Övriga tider Veterinärjouren sköts av Universitetets djursjukhus.

Giftinformationscentralen

Tfn 09 471 977 (direkt) eller 09 4711 (via växel) svarar dygnet runt.

Giftinformationscentralen