Social- och hälsovårdssektorns kontaktinformation

Vardagar kl. 8–16, tfn 09 816 21 (växel)

Egenvård: www.esbo.fi/egenvard

Hälsostationernas tidsbokning och rådgivning vardagar kl. 7–18, tfn 09 816 34500

Hälsostationerna Oma Lääkärisi, tidsbokning och rådgivning vardagar kl. 8–16

Jourhjälpen, tfn  116117 betjänar Esbobor vardagskvällar och nätter kl. 16–08 samt veckoslut och helger dygnet runt. Upplysningar om jourer: www.esbo.fi/jourer

Hälsorådgivning på nätet dygnet runt: www.esbo.fi/halsoradgivning

Rådgivningsbyråernas tidsbokning och rådgivning
vardagar kl. 8.30–14.30, tfn 09 8162 2800

tidsbeställning
Icke-brådskande tandvård vardagar kl. 7.45–15, tfn 09 8163 0300
Akut tandvård vardagar kl. 7-16, tfn 09 8163 5900
Tandvårdsjouren vardagar kl. 14–21, veckoslut och helgdagar kl. 8–21, tfn 09 3104 9999 (Haartmanska sjukhuset)

Veterinärmedicinska tjänster


Socialbyråernas telefonrådgivning

Vardagar kl. 9-10 tfn. 09 816 45000

dygnet runt, tfn 09 8164 2439

Omatila-tjänsten hjälper med frågor kring närståendevåld dygnet runt, tfn 043 825 0535

Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor , tfn 09 816 33 333, vardagar kl. 9–15.

Social- och hälsovårdssektorns ledning