För äldre i Esbo

Målet med äldreomsorgen är att äldre Esbobor ska kunna bo hemma så länge som möjligt med hjälp av förebyggande åtgärder och delaktighet, rådgivning och tjänster av olika slag. Äldreomsorgen kompletterar de allmänna social- och hälsovårdstjänsterna som är till för Esbobor i alla åldrar. Vård och omsorg ordnas även utanför hemmet om en expertbedömning visar att det behövs. Inom äldreomsorgen går all service ut på att stöda den åldrande personens egna resurser.