Sjuk- och hälsovård

Vi tillhandahåller människonära, ändamålsenlig och yrkeskunnig sjuk- och hälsovård för alla invånare. Med tjänsterna vill vi stärka patientens resurser och främja invånarnas hälsa.