Alkohol

Visste du att var femte man och var tionde kvinna i arbetsför ålder är storkonsument av alkohol?

Alkoholi

Alkohol hör till världens mest använda njutningsmedel. I Finland ligger konsumtionen på europeisk medelnivå, men det centrala problemet är den rikliga engångskonsumtionen och drickandet i berusningssyfte. Till följd av det var alkoholen 2007 den största orsaken till förtida dödsfall bland män och kvinnor i arbetsför ålder.

Måtta i allt - också i alkoholbruk
Risker och skadeverkningar av bruket

Risker och skadeverkningar av bruket

Alkohol och hälsa

Övriga frågor om alkoholbruk

Rikligt alkoholbruk kan skada hälsan men också förorsaka problem i familje- och arbetslivet. Är du bekymrad över ditt eget eller en närståendes drickande?

Hjälp vid alkoholproblem


Medel för att kontrollera drickandet

Avväjning

Om du inte kan sluta använda alkohol, kan du behöva avvänjningsbehandling. Kontaktinformationen hittar du här.