Motion


Rör du på dig tillräckligt?

Motion motverkar stress, tar bort trötthet, tillför livskvalitet, förenar familjer och höjer humöret. Finn ditt eget sätt att motionera, ensam eller tillsammans med andra.

Testa dina motionsvanor.

Rekommendationer för hälsomotion

För att uppehålla sin uthållighetskondition borde en vuxen (18-64 år) ha som mål att åtminstone röra på sig  antingen 2 timmar 30 minuter ( rask motion) eller alternativt 1 timme 15 minuter( ansträngande motion)  tillsammans i veckan. Motionen borde vara mångsidig och borde utföras under så många dagar som möjligt, minst 3 gånger i veckan. Den rätta mängden hälsomotion kan sammanställas av en kombination av både vardagsmotion samt konditionsmotion. I hälsomotionsrekommendationerna menas motion som kommer som extra till den s.k. nödvändiga motionen.  Läs mer i Hjärdförbundets sidorna.


Motionhus

Motion i alla äldrar i Esbo

Motion för folk i alla åldrar, oberoende av ålder och kondition. Vi har grupper t.ex barn- och ungdomsåren, gravida och nyblivna mammor, vuxen ålder - arbetsförmåga, välmående och hälsa, de äldre - bättre funktionsförmåga och rörelsekontroll och specialgrupper - handikapp. Mer information hittar du efter den här linken.

Motion och sjukdomar

Motion är ett läkemedel. Regelbunden motion minskar risken att insjukna i typ 2 diabetes, kransartärsjukdomar och cancer i tjocktarmen. Motionen stöder vården av dem. Motion minskar även risken att insjukna i depression och är förebyggande för osteoporos. Pröva ut en lämplig motionsmängd genom att lyssna på din kropp och tillämpa motionen enligt din situation.

Motionens betydelse för hälsan

Liikunta on lääke (God medicinsk praxis - rekommendation på finska)