Munhälsa

En frisk mun är en viktig del av människans hälsa. Detta gäller särskilt vid långvarig sjukdom eller i samband med behandling som negativt påverkar personens egna försvarsfaktorer. Det har bevisats att inflammationer i munnen har samband med många allmänsjukdomar.Vikten av en god munhygien ökar om kroppens immunsystem är nedsatt.

Sjukdomar i munnen kan framskrida långt utan några symptom. En god munhälsa baserar sig på god egenvård och en tandvård som utgår från individens behov.

Testa dina kunskaper i munhälsa.