Näring

Näring tillför energi som ger dig ork. En sund kost gör att du mår bra och tillför nödvändiga ämnen såsom vitaminer och mineraler. Ät bra, må bra!

Flera studier visat att man med livsstilförändringar kan förhindra att typ 2-diabetes bryter ut eller åtminstone skjuta upp sjukdomsdebuten. Typ 2-diabetes kan förebyggas att man ser över matvanorna, särskilt fettmängderna och fettkvaliteten, undvik övervikt och rör sig mer.

Testa din risk att få typ 2-diabetes.

Principer för en sund kost

Kuva eri ruoka-aineista

Näringsrekommendationer utarbetas för såväl världsomspännande som nationellt bruk. De bygger på undersökningar om behovet av olika näringsämnen under hela livsloppet. Eftersom näringsämnenas individuella variation kan vara stor, har de rekommenderade talen uträknats utgående från det genomsnittliga behovet och spridningen i detta så att de motsvarar hela behovet hos en frisk befolkning som idkar skälig motion. Näringsämnesrekommendationerna representerar det rekommenderade intaget på rätt lång sikt, såsom under en månad.

Finländarna värdesätter att maten är ren, hälsosam och inhemsk, men när det gäller att välja är det ofta avgörande att maten är bekant, förmånlig och smakar gott. Våra dagliga kostval och matvanor inverkar mer på hälsan än intag av enskilda näringsämnen. Det är klokt att vara uppmärksam på egna kostval och matvanor.

Finska näringsrekommendationer

Näringsämnen och näringens sammansättning

Hälsosam mat är mångsidig och smakar också gott. I en mångsidig diet ingår grönsaker och tillräckligt med fibrer. Ät mycket grönsaker, det bidrar på många sätt till att du hålls frisk. Den främsta fiberkällan är spannmål, särskilt fullkornsprodukter. Det behövs också fett, det ger energi och viktiga vitaminer. Kontrollera fettintaget, fettets mängd och typ har betydelse för hälsan.

Testa dina matvaror

Kvaliteten på det fett som ingår i kosten inverkar på ett avgörande sätt på blodets kolesterolvärden. Mättat eller hårt fett höjer blodets kolesterolhalt. Omättat eller mjukt fett sänker blodets kolesterolhalt och främjar hjärtats hälsa.

Testa fettkvaliteten

För mycket salt höjer blodtrycket och är också annars skadligt för hjärtat. Det skadliga i salt, eller natriumklorid, är natrium. Kroppen behöver natrium, men bara mindre än ett gram per dygn. Denna mängd fås redan från fisk, kött och mjölk, så extra salt behövs inte alls.

Testa ditt saltintag.